Učební plán

Učební plán - cizí jazyky (od 1.9.2023)

studijní obor: Gymnázium - jazykové zaměření 
Předmět Ročník Celkem
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Cizí jazyk 1  4 4 4 16
Cizí jazyk 2  4 5 5 5 19
Základy společenských věd 2 2 2 2 8
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 0 0 4
Matematika 4 3 3 4 14
Fyzika 2 2 2 0 6
Biologie 2 2 2 2 8
Chemie 2 2 2 0 6
Informatika a výp. technika 0 0 4
Estetická výchova 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět 1 0 0 2 4
Volitelný předmět 2 0 0 4
Volitelný předmět 3 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 4 0 0 0 2 2
Celkem 33 33 33 33 132


Poznámky k učebnímu plánu

 1. Tento učební plán zachovává všechny všeobecně vzdělávací předměty, kterým se vyučuje na všeobecných gymnáziích, znatelně však dochází k posílení hodinové dotace pro profilující předměty – Cizí jazyk 1 a 2.
   
 2. Volitelné předměty systematicky rozvíjejí a prohlubují profilující předměty.
   
 3. Volitelné předměty mohou rovněž obsahově navazovat na neprofilující předměty (např. seminář z biologie, dějepisu, základů společenských věd atd.).
   
 4. Studium vybraných všeobecně vzdělávacích předmětů v anglickém jazyce je podmíněno souhlasem studenta a zákonného zástupce studenta. V případě, že student nehodlá absolvovat výuku v anglickém jazyce, pokračuje jeho studium standardně v jazyce českém.
   
 5. Tento učební plán je platný pro všechny studenty školy.