Přípravné kurzy k PZ

Přípravný kurz ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka
Přípravný kurz ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka se bude konat v rozsahu 6 - 8 vyučovacích hodin. Kurz je bezplatný pro všechny uchazeče, kteří podají přihlášku v rámci prvního kola přijímacího řízení. Termíny konání:  2.3., 9.3., 23.3. a 30.3. 2023 vždy od 18.00 - 19.30 hod.. Výuka probíhá on-line na platformě SKYPE nebo MS TEAMS (bude včas upřesněno). 

Přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky se bude konat v rozsahu 16 vyučovacích hodin. Kurz je bezplatný pro všechny uchazeče, kteří podají přihlášku v rámci prvního kola přijímacího řízení. Termíny konání:  1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 8.3., 22.3. a 29.3. 2023 vždy od 15.30 - 17.00 hod.. Výuka probíhá prezenčně ve škole!

Termíny jednotlivých setkání byly stanoveny tak, aby nezasahovaly do jarních prázdnin a zároveň těsně předcházely před samotnými přijímacími zkouškami. Filozofií našich přípravných kurzů je rekapitulace toho nejdůležitějšího na podkladě vzorových úloh (zadání přijímacích zkoušek z předchozích let, vlastní příklady).
     
Přihlášky do přípravných kurzů:
Zájemci o přípravné kurzy se hlásí elektronicky u asistentky školy - Bc. Ingrid Kohútové (Tel.: 774 730 056, kohutova@linguistic.cz). Přihlášky do přípravných kurzů přijímáme do 27. ledna 2023. V případě, že chcete přípravné kurzy (vybraný přípravný kurz) absolvovat a nepodáte přihlášku na naši školu v prvním kole přijímacího řízení, je každý z výše uvedených přípravných kurzů zpoplatněn částkou ve výši 500,- Kč.