Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto 2023

Škola pořádá přijímací zkoušky nanečisto z anglického jazyka pro žáky 9. tříd, které plní hned několik cílů. Jednak tvoří nedílnou součást přípravy, zmapují dosavadní znalosti a dovednosti uchazeče, navíc odbourávají pocit strachu z něčeho, co doposud žáci nezažili. Testová zadání obsahově i formálně odpovídají jazykovým zkouškám na úrovni A2, kterou běžně bez větších problémů dosahuje absolvent základní školy.

Naše přijímací zkoušky nanečisto se v mnohém liší: ihned po absolvování testu bude následovat výkladová část. Všechny testové úlohy budou podrobně rozebrány a vysvětleny – cílem je, abyste odcházeli s pocitem, že většině otázek jste opravdu porozuměli.

KDY?

17. února 2023 od 8.00 – 14.30 hod. - časový harmonogram

KDE?

Budova B (učebna IVT)

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • nejdříve si napíšete 3 testy (AJ, M, ČJ) 
  • po absolvování testů budou následovat výkladové bloky pro jednotlivé předměty. Učitelé s uchazeči nejkomplikovanější zadání z testů projdou a vysvětlí, vybrané jevy procvičí a zodpoví případné dotazy žáků
  • výsledky testů bude škola zasílat elektronicky na e-mailovou adresu uchazeče do 22. února 2023

KOLIK BUDU PLATIT?

  • přijímací zkoušky jsou bezplatné pro zájemce, kteří podají na naši školu přihlášku v prvním kole přijímacího řízení

JAK A DO KDY SE MÁM PŘIHLÁSIT?

  • mezní termín přihlášení je 15. února 2023. Absolvovat můžete všechny tři předměty, případně jen některé/některý z nich.   
  • Na přijímací zkoušky nanečisto se zájemce hlásí elektronicky u asistentky školy – Bc. Ingrid Kohútové (Tel.: 774 730 056, kohutova@linguistic.cz). Při přihlášení prosím uveďte své jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu. Přijetí přihlášky bude obratem potvrzeno.