Novinky pro rok 2024

Co aktuálně nabízíme novým zájemcům o studium v roce 2024 v rámci prvního kola přijímacího řízení?

 

  • Bezplatné studium při dodržení předem stanovených zásad.
  • Studium třetího jazyka zdarma.
  • Bezplatný adaptační kurz z anglického jazyka -  červen 2023. Cílem kurzu je zmapování vstupní úrovně anglického jazyka všech nastupujících studentů. V průběhu adaptace se studenti seznámí s učiteli cizích jazyků.
  • Slevu ve výši 50% na poplatek za vykonání jazykové zkoušky (úroveň B2 – C2).
  • Bezplatný přípravný kurz k vykonání zkoušky z cizího jazyka na úrovni B2 nebo C1 v rozsahu 3 měsíců.
  • Kvalifikované rodilé mluvčí pro výuku cizích jazyků po celou dobu studia.