Řády a směrnice

Školní řád

Smlouva o studiu - 1. kolo (vzor)

Smlouva o studiu - 2. kolo (vzor)

Příloha č. 2 - Stanovené principy hodnocení

Příloha č. 3 - Směrnice k poskytování placených služeb nad rámec školného

Příloha č. 4 - Pokyn jednatele pro organizaci vypsání a zajištění možnosti vykonání zkoušky v náhradním termínu

Příloha č. 5 - Pravidla pro vstup do budovy školy

Příloha č. 6 - Zásady distančního vzdělávání 

Pravidla pro výuku TV/fitness


Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů

V souladu s čl. 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) oznamujeme, že výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Gymnázium Jana šabršuly s.r.o. IČO: 2686794090, se sídlem Mládí 726, 735 14 Orlová- Lutyně, provádí Ing. Gerhard Adamus, e-mail: gerhardada@seznam.cz, telefon: 773 177 670.


GDPR Směrnice