CLIL předměty

Biologie v AJ

Dějepis v AJ

Matematika v AJ

Fyzika v AJ

Filozofie v AJ

Filozofie v ŠJ

Informatika a výpočetní technika ve FJ

Každý z výše uvedených předmětů je zastoupen souborem pracovních listů, který byl vytvořen simultánní metodou (dvoupohledová verze). Na vyžádání rádi vytvořené soubory zašleme.